کابل مفتولی با هادی مسی و آرموردار

کابل مفتولی با هادی مسی و آرموردار

توضیحات تکمیلی

استاندارد

ISIRI 3569, BS 5467, VDE 0271, IEC 60502

عایق

عایق PVC _ روکش PVC

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

جنس هادی

از جنس مس کلاس 1 و2

ساختمان

آرموراز جنس رشته های فولادی و آلومینیومی

Current
Capacity
At 25°c
Current
Capacity
At 25°c

Max. conductor
Resistance
At 20°c
ht
WeightOverall
Diameter


Armor
Wire
diameter


No. Of
Armor
Wires


Sheath
Thickness

bedding
Thickness

Insulation
Thickness

No. Of
Strands
× Diameter
Nominal Cross Section
On the groundIn air------------------------------
(A)(A)(Ω/Km)Kg/KmmmmmNmmmmmmN×mmN×mm2
۱۴۵۱۰۵۱.۱۵۴۵۱۱۴.۳۰.۸۳۶۱.۸۱۱۷X1.70۱X16
۱۹۰۱۴۰۰.۷۲۷۷۰۳۱۶.۹۱.۲۵۲۸۱.۸۱۱.۲۷X2.14۱X25
۲۳۵۱۷۵۰.۵۲۴۸۳۹۱۸.۱۱.۲۵۳۱۱.۸۱۱.۲۷X2.25۱X35
۲۸۰۲۱۵۰.۳۸۷۱۰۳۲۱۹.۸۱.۲۵۳۵۱.۸۱۱.۴۱۹X1.78۱X50
۳۵۰۲۷۰۰.۲۶۸۱۴۱۴۲۲.۳۱.۶۳۱۱.۸۱۱.۴۱۹X2.14۱X70
۴۲۰۳۳۵۰.۱۹۳۱۷۷۸۲۴.۶۱.۶۳۵۱.۸۱۱.۶۱۹X2.52۱X95
-۳۶۵۰.۱۵۳۲۰۸۵۲۶.۲۱.۶۳۹۱.۸۱۱.۶۳۷X2.03۱X120
-۴۱۵۰.۱۲۴۲۴۵۷۲۸.۳۱.۶۴۲۱.۹۱۱.۸۳۷X2.25۱X150
-۴۷۵۰.۰۹۹۱۲۹۲۹۳۰.۶۱.۶۴۷۱.۹۱۲۳۷X2.052۱X185
-۶۴۵۰.۰۷۵۴۳۸۸۰۳۴.۹۲۴۲۲.۱۱۲.۲۶۱X2.25۱X240
--۰.۰۶۰۱۴۶۹۶۳۸.۳۲۴۷۲.۲۱.۲۲.۴۶۱X2.52۱X300
۲۰-۱۲.۱۳۱۲۱۳.۲۰.۸۳۲۱.۸۱۰.۸۱X1.38۲X1.5
۲۷-۷.۴۱۳۹۶۱۴.۸۰.۸۳۸۱.۸۱۰.۸۱X1.78۲X2.5
۳۶-۴.۶۱۵۶۵۱۶.۶۱.۲۵۲۷۱.۸۱۱۱X2.25۲X4
۴۷-۳.۰۸۶۵۳۱۷.۶۱.۲۵۲۹۱.۸۱۱۱X2.76۲X6
۶۵-۱.۸۳۸۱۲۱۹.۲۱.۲۵۳۴۱.۸۱۱۱X3.57۲X10
۸۷-۱.۱۵۱۲۱۰۲۳۱.۶۳۲۱.۸۱۱۷X1.7۲X16
۱۱۵-۰.۷۲۷۱۶۱۰۲۶.۴۱.۶۳۹۱.۸۱۱.۲۷X2.14۲X25
۱۴۳-۰.۵۲۴۱۹۶۸۲۸.۹۱.۶۴۴۱.۹۱۱.۲۷X2.52۲X35
۲۰-۱۲.۱۳۴۲۱۳.۶۰.۸۳۴۱.۸۱۰.۸۱X1.38۳X1.5
۲۷-۷.۴۱۵۴۱۱۶.۲۱.۲۵۲۶۱.۸۱۰.۸۱X1.78۳X2.5
۳۶-۴.۶۱۶۳۱۱۷.۳۱.۲۵۲۹۱.۸۱۱۱X2.25۳X4
۴۷-۳.۰۸۷۴۱۱۸.۴۱.۲۵۳۱۱.۸۱۱۱X2.76۳X6
۶۵-۱.۸۳۹۴۰۲۰.۱۱.۲۵۳۶۱.۸۱۱۱X3.57۳X10
۸۷-۱.۱۵۱۴۰۷۲۴.۱۱.۶۳۴۱.۸۱۱۷X1.7۳X16
۱۱۵-۰.۷۲۷۱۹۰۲۲۷.۷۱.۶۴۲۱.۸۱۱.۲۷X2.14۳X25
۱۴۳-۰.۵۲۴۲۳۵۵۳۰.۵۱.۶۴۷۱.۹۱۱.۲۷X2.52۳X35
۲۰-۱۲.۱۳۸۵۱۴.۴۰.۸۳۷۱.۸۱۰.۸۱X1.38۴X1.5
۲۷-۷.۴۱۶۱۱۱۷.۲۱.۲۵۲۸۱.۸۱۰.۸۱X1.78۴X2.5
۳۶-۴.۶۱۷۲۲۱۸.۴۱.۲۵۳۱۱.۸۱۱۱X1.25۴X4
۴۷-۳.۰۸۸۵۷۱۹.۶۱.۲۵۳۴۱.۸۱۱۱X2.76۴X6
۶۵-۱.۸۳۱۲۱۸۲۲.۲۱.۶۳۱۱.۸۱۱۱X3.57۴X10
۸۷-۱.۱۵۱۶۵۸۲۵.۹۱.۶۳۸۱.۸۱۱۷X1.7۴X16
۱۱۵-۰.۷۲۷۲۲۸۰۳۰.۲۱.۶۴۶۱.۹۱۱.۲۷X2.14۴X25
۱۴۳-۰.۵۲۴۳۰۷۶۳۴.۲۲۴۱۲.۱۱۱.۲۷X2.52۴X35
۲۰-۱۲.۱۴۳۵۱۵.۲۰.۸۴۰۱.۸۱۰.۸۱X1.38۵X1.5
۲۷-۷.۴۱۶۹۵۱۸.۳۱.۲۵۳۱۱.۸۱۰.۸۱X1.78۵X2.5
۳۶-۴.۶۱۸۲۸۱۹.۶۱.۲۵۳۴۱.۸۱۱۱X2.25۵X4
۴۷-۳.۰۸۹۹۱۲۱۱.۲۵۳۸۱.۸۱۱۱X2.76۵X6
۶۵-۱.۸۳۱۴۱۷۲۳.۸۱.۶۳۴۱.۸۱۱۱X3.57۵X10
۸۷-۱.۱۵۱۹۶۱۲۸.۲۱.۶۴۲۱.۹۱۱۷X1.7۵X16
۱۱۵-۰.۷۲۷۲۹۳۳۳۳.۷۲۴۱۲۱۱.۲۷X2.14۵X25
۱۴۳-۰.۵۲۴۳۷۱۳۳۷.۷۲۴۷۲.۲۱.۲۱.۲۷X2.52۵X35

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مفتولی با هادی مسی و آرموردار”