کابل فشار متوسط زره دارN2XSYBY (36)18/30KV

کابل فشار متوسط زره دارN2XSYBY (36)18/30KV

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502-2, ISIRI 3569-2

جنس هادی

CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC(Bd)/ATA or STA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY

ساختمان

PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath)

عایق

Double Tape Armor, PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا

ولتاژ اسمی

36KV

Total Weight ApproxTotal Weight Approxcable Diameter
Approx
Sheath ThicknessDiameter wire ArmoredBedding
Thickness
Insulation ThicknessNo × Diameter ConductorCross Section
AL
Kg/Km
CU
Kg/Km
mmmmmmmmmmN×mm N×mm2
۱۵۰۸۱۷۹۶۳۷۲.۲۰.۵۱.۲۸۱۹x1.82۱x50/16
۱۶۳۹۲۰۴۴۳۹۲.۲۰.۵۱.۲۸۱۹x2.16۱x70/16
۱۸۱۰۲۳۶۱۴۱۲.۳۰.۵۱.۲۸۱۹x2.52۱x95/16
۱۹۵۰۲۶۴۶۴۲۲.۳۰.۵۱.۲۸۳۷x2.03۱x120/16
۲۱۷۷۳۰۴۸۴۵۲.۴۰.۵۱.۴۸۳۷x2.27۱x150/16
۲۴۶۰۳۵۳۲۴۶۲.۵۰.۵۱.۴۸۳۷x2.52۱x185/25
۲۷۲۷۴۱۲۴۴۹۲.۵۰.۵۱.۴۸۶۱x2.24۱x240/25
۳۱۰۸۴۷۶۰۵۲۲.۶۰.۵۱.۴۸۶۱x2.5۱x300/25
۳۶۲۲۵۹۵۰۵۶۲.۷۰.۵۱.۶۸۶۱x2.89۱x400/35
۴۰۶۲۶۹۶۸۵۹۲.۸۰.۵۱.۶۸۶۱x3.23۱x500/35
۴۷۶۳۸۴۲۹۶۲۳.۰۰.۵۱.۶۸۹۱x2.97۱x630/50
۵۴۵۲۱۰۱۱۵۶۶۳.۱۰.۵۱.۶۸۹۱x3.35۱x800/50
۴۴۸۰۵۳۵۱۷۴۳.۴۰.۵۱.۸۸۱۹x1.82۳x50/16
۴۹۱۸۶۱۴۵۷۸۳.۵۰.۵۱.۸۸۱۹x2.16۳x70/16
۵۶۵۸۷۳۲۸۸۳۳.۶۰.۸۱.۸۸۱۹x2.52۳x95/16
۶۱۷۹۸۲۸۹۸۶۳.۸۰.۸۱.۸۸۳۷x2.03۳x120/16
۶۷۱۰۹۳۴۷۹۰۳.۹۰.۸۱.۸۸۳۷x2.27۳x150/16
۷۶۵۹۱۰۹۱۰۹۵۴.۰۰.۸۲.۰۸۳۷x2.52۳x185/25
۸۵۸۱۱۲۸۱۵۱۰۰۴.۲۰.۸۲.۰۸۶۱x2.24۳x240/25
۹۵۰۸۱۴۷۸۳۱۰۵۴.۴۰.۸۲.۰۸۶۱x2.5۳x300/25
۱۱۲۱۵۱۸۲۶۴۱۱۲۴.۶۰.۸۲.۰۸۶۱x2.89۳x400/35
۵۱۴۰۶۰۱۱۷۴۳.۴۰.۵۱.۸۸۱۹x1.82۳x50/16
۵۶۱۳۶۸۳۹۷۸۳.۵۰.۵۱.۸۸۱۹x2.16۳x70/16
۶۸۲۶۸۴۹۷۸۳۳.۶۰.۸۱.۸۸۱۹x2.52۳x95/16
۷۴۰۳۹۵۱۳۸۶۳.۸۰.۸۱.۸۸۳۷x2.03۳x120/16
۷۹۸۴۱۰۶۲۲۹۰۳.۹۰.۸۱.۸۸۳۷x2.27۳x150/16
۹۰۱۰۱۲۲۶۱۹۵۴.۰۰.۸۲.۰۸۳۷x2.52۳x185/25
۱۰۰۱۳۱۴۲۴۸۱۰۰۴.۲۰.۸۲.۰۸۶۱x2.24۳x240/25
۱۱۰۱۷۱۶۲۹۳۱۰۵۴.۴۰.۸۲.۰۸۶۱x2.5۳x300/25
۱۲۸۳۶۱۹۸۸۶۱۱۲۴.۶۰.۸۲.۰۸۶۱x2.89۳x400/35
CAPACITANCE
(µf/Km)
REACTANCE
(Ω/Km)
AC resistance
(Ω/Km)
Cross section
N×mm2
۰.۱۴۰.۱۴۲۰.۴۹۴۳X50/16
۰.۱۵۰.۱۳۴۰.۳۴۲۳X70/16
۰.۱۶۰.۱۲۷۰.۲۴۷۳X95/16
۰.۱۸۰.۱۲۱۰.۱۹۶۳X120/16
۰.۱۹۰.۱۱۸۰.۱۵۹۳X150/16
۰.۲۰۰.۱۱۳۰.۱۲۷۵۳X185/25
۰.۲۲۰.۱۰۸۰.۰۹۷۸۳X240/25
۰.۲۴۰.۱۰۵۰.۰۷۸۸۳X300/25
CAPACITANCEREACTANCE (Ω/Km)REACTANCE (Ω/Km)AC resistance (Ω/Km)AC resistance (Ω/Km)Cross section
(µf/Km)FlatTrefoilFlatTrefoilN×mm2
۰.۱۴۰.۲۳۷۰.۱۵۵۰.۴۹۴۰.۴۹۴۱X50/16
۰.۱۵۰.۲۲۷۰.۱۴۷۰.۳۴۲۰.۳۴۲۱X70/16
۰.۱۶۰.۲۱۸۰.۱۴۰۰.۲۴۶۰.۲۴۷۱X95/16
۰.۱۸۰.۲۱۰۰.۱۳۳۰.۱۹۶۰.۱۹۶۱X120/16
۰.۱۹۰.۲۰۵۰.۱۳۰۰.۱۵۹۰.۱۵۹۱X150/16
۰.۲۰۰.۱۹۹۰.۱۲۵۰.۱۲۷۰۰.۱۲۷۴۱X185/25
۰.۲۲۰.۱۹۱۰.۱۱۹۰.۰۹۷۰.۰۹۷۵۱X240/25
۰.۲۴۰.۱۸۶۰.۱۱۶۰.۰۷۷۸۰.۰۷۸۴۱X300/25
۰.۲۶۰.۱۷۸۰.۱۱۱۰.۰۶۱۴۰.۰۶۲۴۱X400/25
۰.۳۰۰.۱۷۲۰.۱۰۸۰.۰۴۸۶۰.۰۴۹۸۱X500/25
۰.۳۲۰.۱۶۷۰.۱۰۵۰.۰۳۸۵۰.۰۴۰۱۱X630/50
۰.۳۵۰.۱۶۲۰.۱۰۲۰.۰۳۱۲۰.۰۳۳۲۱X800/50

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دارN2XSYBY (36)18/30KV”