کابل های شبکه cat6و cat5e

کابل های شبکه cat6و cat5e

توضیحات تکمیلی

استاندارد

cat5e,cat6,cat7,cat5

ساختمان

SPEED , Cat5e: 200 MHz, Cat6: 250 MHz, Cat6a: 500 MHz, Cat7: 1000 MHz Cat5: 16 MHz

جنس هادی

UTP-FTP-SFTP

تیپ کابل---(TYPE 1):European standard
استاندارد اروپا IEC 11801
---------------(TYPE 2):Standard : American standard
استاندارد آمریکا ANSI-TIA-568 B
---------
گروه کابل

فرکانس(F)
MHZ
Return lossNext
db/100m
PS Next
db/100m
Insertion
Loss
db/100m
ACR-N
db/100m
Return loss
db/100m
NEXT
db/100m
PS Next
db/100m
Insertion
Loss
db/100m
ACR-N
db/100m
Cat5---------IEC CLASS C---------------------
UTP۵Min 15Min 28.9---Max 7.1Min 22---------------
FTP۱۰Min 15Min 24.2---Max 9.8Min 14.5---------------
SFTP۱۶Min 15Min 21.1---Max 12.2Min 8.8---------------
Cat5e---------IEC CLASS D---------------------
UTP۱۰Min 17Min 46.9Min 43.9Max 7.2Min 39.7Min 17Min 46.9Min 43.9Max 7.2Min 39.7
FTP۵۰Min 13Min 35.2Min 32.2Max 16.5Min 18.7Min 13Min 35.2Min 32.2Max 16.5Min 18.7
SFTP۱۰۰Min 10Min 30.1Min 27.1Max 24Min 6.1Min 10Min 30.1Min 27.1Max 24Min 6.1
Cat6---------IEC CLASS D---------------------
UTP۱۰Min 17Min 46.9Min 43.9Max 7.2Min 39.7Min 19Min 56.5Min 53.9Max 6.4Min 50.1
FTP۵۰Min 13Min 35.2Min 32.2Max 16.5Min 18.7Min 15Min 45Min 42.2Max 14.6Min 30.4
SFTP۱۰۰Min 10Min 30.1Min 27.1Max 24Min 6.1Min 12Min 39.9Min 37Max 21.3Min 18.6
---۱۵۰
---------------Min 10.2Min 36.9Min 34Max 26.7Min 10.2
---۲۵۰---------------Min 8Min 33.1Min 30.2Max 35.9Min -2.8
Cat6A---------IEC CLASS EA------ANSI-TIA TSB 155------------
UTP۱۰Min 19Min 56.5Min 53.9Max 6.4Min 50Min 19Min 56.5Min 53.9Max 6.4Min 43.1
FTP۵۰Min 15Min 45Min 42.2Max 14.6Min 30.4Min 15Min 45Min 42.2Max 14.6Min 29.3
SFTP۱۰۰Min 12Min 39.9Min 37.1Max 20.9Min 19Min 12Min 39.9Min 37.1Max 20.9Min 23.3
---۱۵۰Min 10.2Min 36.9Min 34Max 25.9Min 10.2Min 10.2Min 36.9Min 34Max 25.9Min 19.7
---۲۵۰Min 8Min 33.1Min 30.2Max 33.9Min -0.8Min 8Min 33.1Min 30.2Max 36Min 15.3
---۴۰۰Min 6Min 29.6Min 26.6Max 43.7Min -14.1Min 6Min 26.8Min 24.5Max 46.9Min 15.3
---۵۰۰Min 6Min 27.9Min 24.9Max 49.3Min -21.4Min 6Min 22Min 20.5Max 53.3Min 9.3

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل های شبکه cat6و cat5e”