کابل فشار متوسط زره دار N2XSYRY(12)6/10KV

کابل فشار متوسط زره دار N2XSYRY(12)6/10KV

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502-2, ISIRI 3569-2

جنس هادی

CU or AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC

عایق

XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, زره دار آلومینیومی, نوار نیمه رسانا

ساختمان

PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath)

ولتاژ اسمی

12_KV

Total Weight ApproxTotal Weight Approxcable Diameter
Approx
Sheath ThicknessDiameter Wire
Armored Approx
Bedding
Thickness
Insulation ThicknessNo × Diameter ConductorCross Section
AL
Kg/Km
CU
Kg/Km
mmmmmmmmmmN×mmN×mm2
۸۷۵۱۰۳۱۲۶.۰۰۱.۸۱.۶۱.۰۳.۴۷X2.20۱X25/16
۹۵۸۱۱۶۴۲۷.۰۰۱.۸۱.۶۱.۰۳.۴۷X2.56۱X35/16
۱۰۴۴۱۳۳۲۲۸.۰۰۱.۸۱.۶۱.۰۳.۴۱۹X1.82۱X50/16
۱۱۷۴۱۵۸۰۳۰.۰۰۱.۹۱.۶۱.۰۳.۴۱۹X2.16۱X70/16
۱۳۲۵۱۸۷۵۳۲.۰۰۲.۰۱.۶۱.۰۳.۴۱۹X2.52۱X95/16
۱۵۴۱۲۲۳۷۳۴.۰۰۲.۰۲.۰۱.۲۳.۴۳۷X2.03۱X120/16
۱۷۴۱۲۶۱۲۳۶.۰۰۲.۱۲.۰۱.۲۳.۴۳۷X2.27۱X150/16
۱۹۹۷۳۰۷۰۳۸.۰۰۲.۲۲.۰۱.۲۳.۴۳۷X2.52۱X185/25
۲۲۶۹۳۶۶۶۴۱.۰۰۲.۳۲.۰۱.۲۳.۴۶۱X2.24۱X240/25
۲۵۲۵۴۲۶۷۴۳.۰۰۲.۳۲.۰۱.۲۳.۴۶۱X2.5۱X300/25
۳۲۱۲۵۵۳۸۴۸.۰۰۲.۵۲.۵۱.۲۳.۴۶X2.89۱X400/35
۳۶۸۹۶۵۹۶۵۱.۰۰۲.۶۲.۵۱.۴۳.۴۶۱X3.23۱X500/35
۴۳۴۵۸۰۱۰۵۵.۰۰۲.۷۲.۵۱.۴۳.۴۹۱X2.97۱X630/50
۵۰۱۶۹۶۸۰۵۹.۰۰۲.۸۲.۵۱.۴۳.۴۹۱X3.35۱X800/50
۱۸۴۷۳۱۷۲۵۰۲.۶۲.۵۱.۴۳.۴۷X2.20۳X25/16
۲۹۶۶۳۵۹۱۵۳۲.۷۲.۵۱.۴۳.۴۷X2.56۳X35/16
۳۲۷۷۴۱۴۸۵۶۲.۸۲.۵۱.۴۳.۴۱۹X1.82۳X50/16
۳۷۳۵۴۹۶۱۶۰۲.۹۲.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.16۳X70/16
۴۱۸۸۵۸۵۷۶۴۳.۰۲.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.52۳X95/16
۴۶۱۱۶۷۲۱۶۷۳.۱۲.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.03۳X120/16
۵۱۱۵۷۷۵۳۷۱۳.۳۲.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.27۳X150/16
۶۳۴۹۹۶۰۰۷۸۳.۵۳.۱۵۱.۸۳.۴۳۷X2.52۳X185/25
۷۱۷۰۱۱۴۰۴۸۳۳.۶۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.24۳X240/25
۸۰۴۳۱۳۳۱۷۸۸۳.۸۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.5۳X300/25
۹۷۱۰۱۶۷۵۹۹۶۴.۱۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.89۳X400/35
۴۰۵۴۴۵۲۵۵۰۲.۶۲.۵۱.۴۳.۴۷X2.20۳X25/16
۴۳۹۷۵۰۲۰۵۳۲.۷۲.۵۱.۴۳.۴۷X2.56۳X35/16
۴۸۱۰۵۶۸۰۵۶۲.۸۲.۵۱.۴۳.۴۱۹X1.82۳X50/16
۵۳۹۴۶۶۲۱۶۰۲.۹۲.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.16۳X70/16
۵۹۷۵۷۶۴۴۶۴۳.۰۲.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.52۳X95/16
۶۵۰۱۸۶۱۱۶۷۳.۱۲.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.03۳X120/16
۷۱۰۶۹۷۴۵۷۱۳.۳۲.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.27۳X150/16
۹۰۶۵۱۲۳۱۶۷۸۳.۵۳.۱۵۱.۸۳.۴۳۷X2.52۳X185/25
۱۰۰۸۸۱۴۳۲۴۸۳۳.۶۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.24۳X240/25
۱۱۱۶۴۱۶۴۴۰۸۸۳.۸۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.5۳X300/25
۱۳۱۱۴۲۰۱۶۴۹۶۴.۱۳.۱۵۱.۸۳.۴۶۱X2.89۳X400/35

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دار N2XSYRY(12)6/10KV”